Investeer

U kunt een bijdrage leveren door te investeren in Sport2School. Het programma kunt u steunen door landelijk of lokaal scholen te adopteren. U betaalt dan een (groot) deel van de kosten om het Sport2School programma op een of meerdere scholen uit te kunnen voeren. Daarmee steunt het bedrijfsleven de ambitie om meer sport op school te krijgen en te bouwen aan een sterkere basis voor de breedtesport. De kosten van het programma bedragen € 49,- per kind (afhankelijk van specifieke school situatie). Het richtbedrag per school per jaar is ca. € 15.000,-.

Partner spreekt

“Rabobank Bergeijk werkt samen met gemeente Bergeijk en Sport2School aan een project om de basisschooljeugd in Bergeijk de komende vier jaar meer te laten sporten en bewegen.

 

Als coöperatieve bank zijn wij ervan overtuigd dat je samen meer bereikt dan alleen en dit project is daar een heel mooi voorbeeld van. Samen met de 10 lokale basisscholen, de gemeente Bergeijk en Sport2School ondersteunen we de ambitie om de leerlingen meer te laten sporten en bewegen.

 

De schoolprestaties zullen hierdoor verbeteren, terwijl de lokale sportverenigingen aan de zijlijn meeprofiteren door een toename van het aantal leden.”

 

Stef Bense, directievoorzitter Rabobank Bergeijk

Meerwaarde voor bedrijven

Het Sport2School programma zal veel publiciteit krijgen. Niet alleen landelijk, maar zeker ook lokaal, verbonden aan de programma’s op de scholen.

 

De ambitie is zo’n 450.000 kinderen en hun directe omgeving te bereiken, waardoor het programma bekend zal worden bij miljoenen Nederlanders.

 

Maar ook zonder publiciteit, betekent het steunen van dit programma uitvoering geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Want sport helpt bij het bestrijden van obesitas, bij het verbeteren van leerprestaties en bij het aanleren van sociale normen. Wie sport helpt, helpt de samenleving.