Meer sport op school

De Sport2School programma’s passen in de ambities van het nieuwe landelijke beleid, om meer sport op school aan te bieden. Op basisscholen wordt per groep gemiddeld 2 keer per week 45 minuten gymles gegeven.

Het streven is dit te verdubbelen tot 3 uur per week. Daar profiteren de kinderen van, maar ook de school.

Sport als middel

Met het Sport2School programma wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de fysieke, motorische en sociale vaardigheden van kinderen. Longitudinaal onderzoek geeft aan dat kinderen die meer en beter sporten, ook beter leren.

 

Scholen waar meer gesport wordt, hebben een betere sfeer en een beter imago. Kinderen die meer en beter sporten raken minder snel geblesseerd en blijven langer actief binnen sport.