Een Olympische droom

Het belang van breedtesport wordt steeds meer erkend. Meer sporten kan het obesitas probleem verminderen. Kinderen die meer en beter sporten, leren beter en raken minder snel geblesseerd. En juist kinderen die al jong intensiever met sporten hebben kennis gemaakt, zullen langer actief blijven bewegen. Toch biedt een gemiddelde basisschool slechts 2 x 45 minuten gymles per week. En dit terwijl motorische vaardigheden van jonge kinderen teruglopen.

Sportimpuls

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil minister Edith Schippers van het ministerie van VWS ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt.

 

Indien mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl.

 

Sport2School heeft haar programma in samenwerking met de sportbonden, NOC*NSF en de KVLO zo vormgegeven dat deze perfect aansluiten op het nieuwe sportbeleid van het ministerie van VWS.Beleid

Met Sport2School kunnen lokale en regionale overheden concrete invulling geven aan hun bijdrage aan het landelijke beleid. 

 

De opzet van Sport2School is zo gekozen, dat het een samenwerking realiseert op lokaal niveau tussen scholen, sportverenigingen, gemeenten, sportbonden en bedrijfsleven. Sport2School brengt op verzoek in kaart wat er mogelijk is, zet zich in om publiek/private financiering te vinden en levert een kant en klaar programma op, dat in principe zonder extra inspanning door scholen aan de kinderen aangeboden kan worden.

 

Zo helpen we de kinderen aan een gezonde start! Doet u mee? Neem dan contact met ons op om te zien of we iets voor u kunnen betekenen.