Wie is Sport2School

Olympisch Vuur 2028 nam het initiatief om met steun van het bedrijfsleven de basisschool jeugd structureel aan het sporten te krijgen. Sport2School is een idee van 2Basics, het bureau van (ex-)topsporters Ruben Houkes en Ziggy Tabacznik. Zij deden ervaring op met Schooljudo, waarmee de afgelopen jaren op ca. 1.200 scholen judolessen zijn gegeven. Bedrijven kunnen scholen adopteren en daarmee onze ambitie steunen.

Sport menukaart

De Sport2School lessen duren een uur, zijn speciaal ontwikkeld voor alle groepen van het basisonderwijs en worden in en rondom de school gegeven, naast de reguliere gymlessen. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan het streven het aantal uren sport op school te verdubbelen.

 

Een programma bestaat uit 5 blokken. Elk blok bestaat uit 6 weken lang een les per week per groep. De kinderen raken daarmee 6 weken achtereen vertrouwd met een bepaalde sport. In het daarop volgende blok maken ze kennis met een volgende sport.

 

Scholen kunnen zelf een programma aanvragen op Sport2School.nl of worden benaderd om mee te doen. Sport2School zorgt voor planning, regelt in samenwerking met lokale verenigingen de trainers en zorgt ervoor dat alle materialen aanwezig zijn. Indien beschikbaar, wordt ook samen gewerkt met de lokale buurtsportcoach.

Nieuws

Sport2School Leeuwarden in volle gang!

Lees meer...
Sport2School Leeuwarden in volle gang!

Als de kinderen van groep 3 en 4 net 6 weken Schooljudo hebben gevolgd dan is het misschien de beurt aan groep 5 en 6 om te starten met het programma Athletics Movements en zo kennis te maken met atletiek. Het kan ook zijn dat de groepen 1 en 2 van start gaan en leren hockeyen door het programma Funkey. Het project Sport2School Leeuwarden is in volle gang! Ongeveer 2400 leerlingen van de 20 basisscholen uit Leeuwarden en Grou die mee doen met het project komen gedurende het schooljaar in aanraking met de sporten judo, atletiek of hockey.

 

Bijzondere ervaring

Het eerste sportblok zit er op en het tweede gaat deze week van start. Als de kinderen net een blok hebben afgerond  hoeven ze nog niet stil te zitten. Zij kunnen nog 6 naschoolse lessen in de wijk volgen en vervolgens 6 proeflessen op de club! De sportlessen zijn voor kinderen een bijzondere ervaring, waar ze ongemerkt veel van leren op motorisch en sociaal vlak. Bij alle drie de programma’s gaat het om méér dan sport alleen. Bij Funkey is ‘FUN’ de ‘KEY’ voor een basis van de motorische vorming van de jongste generatie. Gedurende de lessen Schooljudo wordt aan de hand van judovormen gewerkt aan normen, waarden, weerbaarheid, samenwerken, conditie en coördinatie. Tijdens het programma Athletics Movements hebben de kinderen niet eens door dat ze werken aan hun motorische ontwikkeling, doordat zij meegezogen worden in een spannend avontuur. Als de deelnemers de atletiek oefeningen goed uitvoeren komen zij steeds dichterbij de schat op het eiland Atletica, waar zij gedurende het programma naar op zoek zijn. 

Met het programma Sport2School wil de gemeente op een leuke en innovatieve wijze een impuls geven aan meer en beter bewegen op en rondom de basisscholen. Binnen het programma wordt door bv SPORT nauw samengewerkt met de lokale sportorganisaties, de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, Judo Bond Nederland, de Atletiekunie en Sport & Marketingbureau 2Basics. De Sport2School lessen zijn verdeeld over drie periodes. De eerste periode is net afgerond en de tweede periode gaat deze week van start. Na de voorjaarsvakantie start de laatste periode. 


Sport2School in Leeuwarden van start!

Lees meer...

Na een succesvol Schooljudo project vorig jaar start de gemeente Leeuwarden dit schooljaar met het programma Sport2School. Door Sport2School komen kinderen niet alleen in aanraking met judo maar ook met andere sporten. Dit jaar is er voor gekozen om de bijna 2.400 kinderen van 20 verschillende scholen uit de (nieuwe) gemeente Leeuwarden de sporten atletiek, judo en hockey aan te bieden. Het programma Sport2School wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Leeuwarden en Zilveren Kruis Achmea.

 

Funkey, Schooljudo en Atletics Movements

 

Met het programma Sport2School wil de gemeente een impuls geven aan meer en beter bewegen op en rondom de basisscholen, om zo op een kwalitatieve wijze bij te dragen aan een duurzame gezondheid van de jeugd. Bij de drie programma’s die worden ingezet, Funkey, Schooljudo en Atletics Movements gaat het om méér dan sport alleen.

 

Funkey is een hockeyvorm voor de allerjongsten uit groep 1 en 2. ‘FUN’ in goed bewegen is de ‘KEY’. Het programma omvat grondvormen van bewegen, loopscholing, balvaardigheid en een vorm van hockey. Hiermee wordt er bijgedragen aan de motorische vorming van de jongste generatie.

 

Groep 3 en 4 zijn de komende periode in de ban van judo. Al 9 jaar is Schooljudo het judoprogramma voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Aan de hand van judovormen wordt er gewerkt aan normen, waarden, weerbaarheid, samenwerken, conditie en coördinatie.

 

De leerlingen van groep 5 en 6 worden atletische codekrakers. Athletics Movements levert een bijdrage aan de motorische ontwikkeling van kinderen en is gericht op de basisvaardigheden lopen, werpen en springen. Niet alleen het beter leren bewegen maakt het programma bijzonder. Er is naast het inhoudelijke thema namelijk een verhaallijn voor de kinderen ontwikkeld. Hierdoor spreekt het programma nog sterker tot de verbeelding van de kinderen. Waardoor ze dieper in het programma worden “gezogen” en ze daardoor nog enthousiaster worden gemaakt. De deelnemers  moeten een schat vinden en hiervan de cijfercode kraken in een bijgeleverd spellenboek. Zo worden de kinderen meegenomen in de wondere wereld van het eiland Atletica.

 

Lokale samenwerking

 

Binnen het programma wordt door bv SPORT nauw samengewerkt met de lokale sportorganisaties, de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, Judo Bond Nederland, de Atletiekunie en Sport & Marketingbureau 2Basics.

 

De Sport2School lessen worden verzorgd voor 108 groepen van de volgende basisscholen: de Albertine Agnesschool, OBS de Wester, de Prins Mauritsschool, OBS Eestroom, de Leeuwarder Montessorischool,  de Prins Constantijnschool, basisschool Oud Oost, de Koningin Beatrixschool, Rooms Katholieke basisschool  De Sprong, OBS Plataan, OBS Trianova, de Dr. Algraschool, OBS de Wielen, OBS Potmarge, de Willem Alexanderschool, CBS Nijdjip én OBS De Twa Fisken.

 

De lessen zijn verdeeld over drie periodes die starten na de herfst-, de kerst- en na de voorjaarsvakantie. De kinderen krijgen zes weken lang sportlessen aangeboden tijdens schooltijd. Daarna kunnen ze zich opgeven voor 6 naschoolse lessen en vervolgens nog eens voor 6 proeflessen bij een van de lokale sportclubs.


Sport2School in Leeuwarden

Lees meer...

Na een succesvol Schooljudo project vorig jaar start de gemeente Leeuwarden dit jaar met het programma Sport2School. Door Sport2School komen kinderen niet alleen in aanraking met judo maar ook met andere sporten. Dit jaar is er voor gekozen om de bijna 2400 kinderen van 18 verschillende scholen de sporten atletiek, judo en hockey aan te bieden

 

Atletics Movements, Schooljudo en Funkey

 

Met Sport2School wil de gemeente een impuls geven aan meer en beter bewegen op en rondom de basisscholen, om zo op een kwalitatieve wijze bij te dragen aan een duurzame gezondheid van de jeugd. Bij de drie programma’s die worden opgezet, Atletics Movements, Schooljudo en Funkey gaat het om méér dan sport alleen. 

 

 Funkey is een hockeyvorm voor de allerjongsten uit groep 1 en 2. ‘FUN’ in goed bewegen is de ‘KEY’. Het programma omvat grondvormen van bewegen, loopscholing, balvaardigheid en een vorm van hockey. Hiermee wordt er bijgedragen aan de motorische vorming van de jongste generatie. 

 

Groep 3 en 4 zijn de komende periode in de ban van judo. Al 9 jaar is Schooljudo.nl het judoprogramma voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Aan de hand van judovormen wordt er gewerkt aan normen, waarden, weerbaarheid, samenwerken, conditie en coördinatie.

 

De leerlingen van groep 5 en 6 worden atletische codekrakers. Niet alleen het beter leren bewegen maakt het programma bijzonder. Er is naast het inhoudelijke thema namelijk een verhaallijn voor de kinderen ontwikkeld. Hierdoor spreekt het programma nog sterker tot de verbeelding van de kinderen. Waardoor ze dieper in het programma worden “gezogen” en ze daardoor nog enthousiaster worden gemaakt. De deelnemers  moeten een schat vinden en hiervan de cijfercode kraken in een bijgeleverd spellenboek. Zo worden de kinderen meegenomen in de wondere wereld van het eiland Atletica.

 

Lokale samenwerking

 

Voor het project wordt samen gewerkt met de lokale sportclubs, de gemeente Leeuwarden, combinatiefunctionarissen en Sport & Marketing bureau 2Basics. 

 

De Sport2School lessen worden verzorgd voor 106 groepen van de volgende basisscholen; Albertine Agnesschool,  Dr. Algra, Eestroom,  Koninging Beatrixschool, Montessorishool, Nijdjip, Plataanschool,  Potmarge, Prins Constantijnscholen, Prins Mauritsschool, de Wester, de Wielen, Oud Oost, de Sprong, Trianova, Twa Fisken en Willem Alexanderschool.

 

De lessen zijn verdeeld over drie periodes die starten na de herfstvakantie in week 45, na de kerst- en na de voorjaarsvakantie. De kinderen krijgen zes weken lang sportlessen aangeboden tijdens schooltijd. Daarna kunnen ze er nog eens voor kiezen om zes weken naschoolse lessen te volgen.


Bergeijkse kinderen in beweging

Lees meer...

Deze week gaat alweer het tweede sportblok van Sport2School in Bergeijk van start. Zo starten na de herfstvakantie de onderbouw-groepen met basketbal. Ondanks de jonge leeftijd en beperkte lengte van de deelnemertjes, blijkt basketbal een sport waarmee niet vroeg genoeg mee kan worden begonnen. De Nederlandse Basketbalbond heeft met het ‘Be a STAR’ programma een sterk sportprogramma voor kinderen in handen. De vorige periode kregen de onderbouw-groepen nog tennislessen. Vanwege enorm animo verzorgen de lokale tennisclubs naschoolse lessen voor meer dan 40 kinderen, die geen genoeg kunnen krijgen van tennis. De bovenbouwgroepen gaan in het tweede sportblok aan de slag met atletiek- en tafeltennislessen. De lessen worden verzorgd door Wilvo/TTV en Sportivity Service, die een groot aantal trainers in loondienst hebben. Zo worden de programma’s Table Stars (Nederlandse Tafeltennisbond) en Athletics Movements (Atletiekunie) verzorgd. Niet alleen het beter leren bewegen van kinderen maakt het atletiekprogramma bijzonder. De kinderen worden namelijk aan de hand van een spannende verhaallijn, waarin ze een schat moeten vinden en de cijfercode moeten kraken in een bijgeleverd spellenboek, meegenomen in de wondere wereld van het eiland Atletica. Uiteindelijk krijgt elk kind in de afsluitende les op school een gepersonaliseerd startnummer. Kortom, er staan weer mooie sportieve activiteiten op het programma! Sport2School is  mogelijk gemaakt door Rabobank Bergeijk.


Zomervakantie voorbij voor Sport2School in Bergeijk

Lees meer...

Na een lange zomerpauze, staan de basisschoolleerlingen in de gemeente Bergeijk te trappelen om vanaf 2 september weer van start te gaan met het programma Sport2School. Na de zomervakantie zijn er nogal wat zaken veranderd in de gemeente, die van invloed zijn op het programma. Zo zijn er nu twee combinatiefunctionarissen sport werkzaam binnen de gemeente, zijn er twee scholen met elkaar gefuseerd en gaat Sport2School Bergeijk, na de opheffing van Olympisch Vuur, verder onder de vleugels van NOC*NSF – Jeugd, Sport en Onderwijs. Mede door Rabobank Bergeijk blijven zo’n 1.700 leerlingen van de negen basisscholen uit de gemeente Bergeijk gedurende vier jaar met allerlei sporten in aanraking komen.

Sport2School basketbal en tennis

De Sport2School lessen worden verzorgd voor 65 groepen van de basisscholen Prinses Beatrix, de Regenboog, de Zonnesteen, St. Willibrordus, de Ster, St. Bernardus, Beisterveld, St. Gerardus en de Klepper.

Deze periode krijgen de groepen in de onderbouw vijf weken lang tennislessen aangeboden in samenwerking met de lokale Bergeijkse tennisclubs. De bovenbouw krijgt les in basketbal, verzorgd door de trainers van de lokale sportorganisatie Sportivity Service. Om te zorgen voor voldoende trainers, die alle lessen kunnen verzorgen is er deze periode samengewerkt met de Nederlandse Basketbalbond en Sportivity Service, die een groot aantal trainers in loondienst hebben. 


Winterstop Sport2School Bergeijk voorbij

Lees meer...
Winterstop Sport2School Bergeijk voorbij

Na een winterstop starten vanaf 4 maart de 10 basisscholen in de gemeente Bergeijk met een nieuw sportblok van Sport2School.


Het gaat om de scholen Prinses Beatrix, Thomas van Aquino, Regenboog, St. Jozef, St. Willibrordus, Ster, St. Bernardus, Beisterveld, Klepper en St. Gerardus. De aankomende periode staat in het teken van floorball voor de groepen 1 t/m 4. Voor de Kerstvakantie kregen de bovenbouw-groepen nog floorball-lessen. De groepen 5 t/m 8 van de scholen krijgen hockey- en judolessen gedurende 5 weken.

Sport2School helpt de basisscholen het aantal uren sport te verdubbelen, door kant en klare sportlessen te verzorgen, inclusief erkende trainers en materialen. Het aanbod bestaat uit verschillende sporten die gedurende 5 weken worden gegeven. Sport2School wordt in de gemeente Bergeijk gedurende 4 jaar mogelijk gemaakt door Rabobank Bergeijk.